Revalidatie

Revalidatie is het proces dat gericht is op het optimaliseren van de levenskwaliteit na een trauma, operatieve ingreep of bij een chronische aandoening. Wij bieden  verschillende vormen van revalidatie aan.

 • MUSCULOSKELTALE REVALIDATIE:
  Zoals bij een whiplash, sportletsel, ...
 • PRÉ- EN POSTOPERATIEVE REVALIDATIE:
  Zoals bij een rugoperatie, totale knie-of heupprothese, ...
 • HAND- EN POLSREVALIDATIE:
  Zoals post-operatieve breuken, Dupuytren, De Quervain,..
 • CARDIORESPIRATOIRE REVALIDATIE:
  Zoals bij een infarct, vasculaire claudicatio, COPD, COVID ...
 • NEUROLOGISCHE REVALIDATIE:
  Zoals bij MS, Parkinson, CVA, …
 • GERIATRISCHE REVALIDATIE:
  Zoals bij 65+ met evenwichtsproblemen, voorgeschiedenis van vallen, ...
 • CHRONISCHE REVALIDATIE:
  Zoals bij frozen shoulder, chronische pijn ...

 

De therapeut brengt steeds al jouw gezondheidsklachten in kaart tijdens een uitgebreid vraaggesprek en neemt vervolgens een grondig fysiek onderzoek af. Tijdens de behandeling heeft de therapeut aandacht voor zowel de fysieke als de psychosociale aspecten van de revalidatie. Daarom richt de therapeut zich niet enkel op manuele technieken en oefentherapie ter bevordering van het weefselherstel, maar zal deze ook door middel van coaching en educatie het vertrouwen in bewegen helpen vergroten. 

Elk programma is op maat gemaakt en ingesteld op jouw persoonlijke behoeftes. Steeds wordt er nauw overlegd met de behandelende geneesheer en wordt op gepaste tijd de gemaakte progressie aan deze teruggekoppeld. Wij werken altijd evidence-based. Dit houdt in dat elk programma gebaseerd is op de meest recente richtlijnen uit de wetenschappelijke literatuur.

 

fiets
gewicht