Projecten

Valpreventie

Veel  ouderen kampen met evenwichts- en/of gangstoornissen. Ongeveer één op drie thuiswonende 65-plussers komt minstens eenmaal per jaar ten val, waarvan de helft herhaaldelijk. Een val heeft vaak fysieke gevolgen (huidwonde, distorsie en in erge gevallen zelfs hoofdtrauma, fracturen), maar kan ook leiden tot angst, waardoor dagelijkse activiteiten vermeden worden en sociale interactie, zelfvertrouwen en kwaliteit van leven afneemt.

Het is belangrijk om evenwichts-, gang- en/of valproblemen ernstig te nemen en tijdig te starten met een gepaste behandeling om het valrisico te verkleinen, uw functionaliteit te verbeteren en uw kwaliteit van leven te optimaliseren. 

In onze praktijk wordt er een uitgebreide screening gedaan a.d.h.v. een vraaggesprek, vragenlijsten en een grondig klinisch onderzoek. 

In samenspraak met u, wordt een behandelplan opgesteld waarin uw doelen beantwoord worden . Deze behandeling kan bestaan uit het  geven van informatie en adviezen, oefentherapie en/of gangrevalidatie, verbeteren van de algemene conditie, verminderen van val- of bewegingsangst, behandelen van pijn- en/of bewegingsbeperkingen,.... Indien nodig kan de behandeling ook multidisciplinair zijn. Dit wil zeggen dat er samengewerkt wordt met u en al uw betrokken zorgverleners (zoals dokter, kinesitherapeut, verpleegkundige, mantelzorgers, diëtiste, ergotherapeut,...).

Oudere mensen aan het sporten

Zet kinderen aan om meer te bewegen
De krommen en rechten

Het ‘Krommen en Rechten project’ is een cartoon die dient voor het promoten van een gezonde levensstijl bij kinderen. De tekenfilm duurt ongeveer 3 minuten en is voornamelijk bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het is ontworpen door het McKenzie Instituut uit Tsjechië en wij hebben deze laten vertalen in het Nederlands en Frans. Sinds 2015 wordt deze cartoon met veel succes in scholen gebruikt om de jeugd te sensibiliseren.

 

Het is belangrijk om van jongs af aan een goede  lichaamshouding aan te leren. Ook andere gewoontes zoals bijvoorbeeld het tandenpoetsen worden er al op jonge leeftijd ingeprent.

 

Meer en meer vervangen kinderen hun actieve vrijetijdsbesteding (buiten spelen) door passieve bezigheden (tv kijken, playstation, tablets en smartphones).  Deze cartoon legt uit waarom het beter is om een “Rechte” te zijn in plaats van een “Kromme”.

 

 

Samen met een lagere school in onze buurt hebben we dit project uitgewerkt. We spraken de directrice aan, toonden de tekenfilm (die u gratis kan downloaden via YouTube), boden een werkboekje voor de leerlingen aan en lieten de leerkrachten ermee aan de slag gaan. Ze probeerden dit in verschillende klassen uit, ook tijdens de turnlessen gingen ze er creatief mee om en er werden posters opgehangen om de kinderen het hele jaar te blijven prikkelen. Ze zijn in het onderwijs erg bezig met dit thema en waren maar al te blij met dit kant-en-klare materiaal. Zoveel enthousiasme hadden we niet verwacht.

Het is een ervaring die wij met iedereen willen delen.. Met een minimale tijdsinvestering bereik je een grote groep kinderen met een mooie boodschap om ze op jonge leeftijd alert te maken op hun houding en vrijetijdsbestedingen.

Link op YouTube via kanaal McKenzie Institute Benelux 

Indien u het werkboekje wenst, stuur uw verzoek naar ons e-mail adres: info@kinepraktijkvandeput.be. Een pdf-versie zal u worden opgestuurd en enkele maanden later wordt u terug gecontacteerd voor feedback.

We hebben ook een Facebook pagina: "Zet kinderen aan om meer te bewegen", ga er een kijkje nemen.

Gezond bewegen

We hebben meer en meer een sedentaire of eentonige levensstijl. We werken vaak een hele dag in dezelfde positie; zittend aan een bureau, staand aan een band in de fabriek,...  (Dit werkt onze klachten in de hand en bevordert ons herstel niet). Dit kan aanleiding geven tot een verminderde belastbaarheid, kwetsbaarder voor piekmomenten zoals stress, ziekte, of fysieke activiteiten.
We lezen en horen dat meer bewegen helpt, maar wat bedoelt men met meer bewegen? En vooral, hoe doe je dit?
Een kinesitherapeut kan je helpen om je meer en gezond te doen bewegen. Daarom willen we met dit project “Gezond bewegen” mensen actievere gewoonten aanleren. Ons doel is om mensen met meer vertrouwen aan het bewegen te krijgen.
Iedereen kan leren sporten en/of gezond bewegen en hier een routine van te maken. Wij willen u bijstaan in dit leerproces naar een gezonde levensstijl en het bereiken van uw actievere doelstellingen. 

Een intake gesprek helpt ons uw huidig niveau en doelen te begrijpen en ook waar de mogelijke fysieke maar ook mentale belemmeringen kunnen zijn. 

 

Zodra we een overzicht hebben, kunnen we stapsgewijze doelstellingen opstellen die binnen uw interesses en dagelijks leven vallen. Deze doelen kunnen variëren van meer afwisseling op het werk en meer stappen per dag zetten tot misschien krachttraining.

Misschien kunnen we verder samen met u een oefenprogramma uitwerken, die aansluit bij sportievere doelstellingen. We volgen en begeleiden u tijdens de opbouw van het programma om risico’s in valkuilen te herkennen en te omzeilen, we trachten je al het vertrouwen op te bouwen om later zelfstandig verder gezond te blijven bewegen.

Na voldoende supervisie, laten we u zelfstandig aan de slag gaan in  een sportschool naar keuze, sportcentrum, buitenactiviteiten ( fietsen, zwemmen, wandelen, lopen) of bij uw thuis. We nemen op geplande tijdstippen contact op met u om na te gaan hoe uw vertrouwen en discipline is om zelf dagelijks gezond te bewegen 

Wilt u al eens kijken wat uzelf kan doen om meer af te wisselen en meer te bewegen, dan kan u terecht op:
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek

Wandelen
Gym

Vasculaire claudicatio

ClaudicatioCare is een nationaal zorgnetwerk dat patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV), kinesitherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. Dit netwerk heeft als doel om in de behandeling van PAV de nadruk te leggen op het hanteren van de internationale richtlijn. Daarin staat dat de eerste stap is om conservatieve maatregelen te nemen. Dit betekent dat er niet meteen wordt overgestapt naar een chirurgische ingreep, maar dat er eerst gestart wordt met minstens 3 maanden gesuperviseerde stap- en oefentherapie en leefstijlbegeleiding.

Concreet houdt dit programma het volgende in. De patiënt wordt eerst getest op een loopband waarbij vooral gekeken wordt naar loopkwaliteit en loopafstand. Daarna bestaat de behandeling uit gesuperviseerde staptherapie, krachttraining van de onderste en bovenste ledematen en leefstijlbegeleiding. Elke 6 weken wordt de patiënt opnieuw getest op de loopband en wordt de progressie bijgehouden. Samen met het medicatiebeleid kunnen stoppen

 

met roken, voedingsadvies en een actievere levensstijl gepromoot worden. Indien er na 3 maanden onvoldoende verbetering van de klachten is behaald kan steeds nog worden overgestapt naar een chirurgische ingreep.

Deze methode is niet alleen even effectief gebleken als een chirurgische ingreep in het bestrijden van de klachten, ook houdt deze methode minder risico’s in, kan er beter ingespeeld worden op preventie, en is deze financieel goedkoper voor de gezondheidszorg. Sinds 2019 zijn we in België met ongeveer 30 geregistreerde kinesitherapeuten die zijn bijgeschoold tot claudicatiotherapeut. Om dit programma extra te stimuleren heeft het RIZIV bepaalt dat de behandelingen bij een claudicatiotherapeut volledig vergoed worden. De patiënt betaalt dus geen remgeld.

Voor meer informatie zie https://www.claudicatiocare.be.

Fietsen senioren
Loopband senioren
Gym voor senioren
Gym voor senioren