Kinderrevalidatie

Alle facetten van de pediatrische kinesitherapie kunnen aan bod komen. Kinderen met een motorisch of neuromotorisch ontwikkelingsprobleem, kinderen met een houdingsproblematiek of aandoening van het

bewegingsapparaat, kinderen met een grove- of fijn-motorische achterstand zullen een therapie op maat krijgen waarbij de ouders nauw betrokken worden.

Kind op bal
Baby op bal